Epoxy Primer
ระบบเคลือบใส

Epoxy Primer PT เป็นอีพ็อกซี่แบบ 2 ส่วนผสมระหว่าง Bisphenol-A Epoxy resin (EEW 182-192) and Modified Polyamide ไม่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลาย ค่าการหดตัวต่ำมาก ให้ค่าการยึดเกาะ ความแข็งแรง ทนต่อการขัดถู ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด สามารถใช้ในงานซ่อมรอยแตกร้าว ลดช่องว่างรอยแยกผิวปูน ใช้เป็นยาแนวปกปิดรอยต่อ ของผิวคอนกรีต ใช้ปรับ ผิวเรียบได้ดี ใช้ปกปิดโป๊วรอยหลุม เล็กใหญ่หรือรอยคลื่น ได้ดี นอกจากนี้ยังง่ายต่อการขัดด้วยกระดาษทรายหลังแห้งแล้วเพื่อการเตรียมผิวให้เรียบเนียน

พื้น epoxy

Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส) เหมาะสำหรับ

  • เหมาะที่จะใช้งานบนพื้น คอนกรีตที่ม ตัวรองพื้น (approved primers) หรือได้รับการเตรียมผิวและรองพื้นที่เหมาะสมดีแล้ว
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวเคลื่อบผิวก่อนชั้นบนสุดสำหรับพื้นโรงงาน โรงเก็บสินค้าศูนย์บริการรถยนต์  ห้อง  clean room  โรงอาหาร ห้องทดลอง แวร์เฮ้าส์ ห้องครัวพื้นในบริเวณที่ ต้องการการทนต่อ สารเคมีทนน้ำมันและการขัดถูในระดับ ที่กำหนด

การติดตั้ง Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส)

ส่วนผสมที่ผสมเข้ากันดีแล้ว นำไปเคลือบบนผิวได้โดยใช้ แปรงทาสีลูก กลิ้งขนสั้น : สำหรับพื้นที่เล็กๆ หรือพื้นที่มุมห้อง เกรียงปาดคราดลูก กลิ้งหนาม : สำหรับพื้นที่ใหญ่ สำหรับการเคลื่อนบนผิวเดิม ที่เป็นคอนกรีตขัดมัน (Floor Hardener) ต้องทำการขัดเปิดผิวให้หยาบเพื่อเพิ่ม การยึดเกาะ และกรณีที่ผิวเป็นร่องหลุมขรุขระ ให้อุดโป๊วร่องหลุมด้วย  Putty หลังรองพื้น แล้วลงสาร Epoxy Primer เพื่อให้พื้นผิวมีความสวยงาม

ตัวอย่างงาน Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส)

คำถามที่พบบ่อย

Primer (ระบบเคลือบใส) คือ?

Epoxy Primer PT เป็นอีพ็อกซี่แบบ 2 ส่วนผสมระหว่าง Bisphenol-A Epoxy resin (EEW 182-192) and Modified Polyamide ไม่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลาย ค่าการหดตัวต่ำมาก ให้ค่าการยึดเกาะ ความแข็งแรง ทนต่อการขัดถู ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด สามารถใช้ในงานซ่อมรอยแตกร้าว ลดช่องว่างรอยแยกผิวปูน ใช้เป็นยาแนวปกปิดรอยต่อ ของผิวคอนกรีต ใช้ปรับ ผิวเรียบได้ดี ใช้ปกปิดโป๊วรอยหลุม เล็กใหญ่หรือรอยคลื่น ได้ดี

Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส) เหมาะกับงานประเภทใด

- เหมาะที่จะใช้งานบนพื้น คอนกรีตที่ม ตัวรองพื้น (approved primers) หรือได้รับการเตรียมผิวและรองพื้นที่ เหมาะสมดีแล้ว
- เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวเคลื่อบผิวก่อนชั้นบนสุดสำหรับพื้นโรงงาน โรงเก็บสินค้าศูนย์บริการรถยนต์ ห้อง clean room โรงอาหาร ห้องทดลอง แวร์เฮ้าส์ ห้องครัวพื้นในบริเวณที่ ต้องการการทนต่อ สารเคมีทนน้ำมันและการขัดถูในระดับ ที่กำหนด

Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส) ติดตั้งอย่างไร?

ส่วนผสมที่ผสมเข้ากัน ดีแล้ว นำไปเคลื่อนบนผิวได้โดยใช้ แปรงทาสีลูก กลิ้งขนสั้น : สำหรับพื้นที่เล็ก ๆ หรือพื้นที่มุมห้อง เกรียงปาดคราดลูก กลิ้งหนาม : สำหรับพื้นที่ใหญ่ สำหรับการเคลื่อนบนผิวเดิม ที่เป็นคอนกรีตขัดมัน (Floor Hardener) ต้องทำการขัดเปิดผิวให้หยาบเพื่อเพิ่ม การยึดเกาะ และกรณีที่ผิวเป็นร่องหลุมขรุขระ ให้อุดโป๊วร่องหลุมด้วย Putty หลังรองพื้น แล้วลงสาร Epoxy Primer เพื่อให้พื้นผิวมีความสวยงาม