ประวัติความเป็นมา
UPNORTH SAPPAKIT LTD

บริษัท อัพนอร์สรรพกิจจำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ดำเนินงานโดยช่าง, วิศวกรรมควมคุมงาน ที่มีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการก่อสร้าง รวมถึงมีบุคคลากรและทีมงานคุณภาพ ที่สามารถทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความพึ่งพอใจให้แก่ท่านได้

VISION วิสัยทัศน์

เน้นทางด้านการบริการ (service) เน้นการสร้างงานที่มีคุณภาพ เน้นความถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ.

MISSION พันธกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกำหนดทิศทางของบริษัทให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงผลักดันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของ 

บริษัท อัพนอร์ทสรรพกิจ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจ มามากกว่า 30 ปี ทำงานด้วยใจรักบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ราคายุติธรรม และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป.

 

self leveling คือ
about

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

VALUES
ค่านิยม

ความซื่อสัตย์ ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานสูงสุด ในบริการวิชาชีพทางธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ด้านบริการ บริษัทให้ความสำคัญด้านการบริการเป็นอย่างยิ่ง บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล สร้างสรรค์บริการให้แก่ลูกค้าทั้งในด้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษา และวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงาน ด้วยความยุติธรรม

ด้วยความเคารพ ทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด และให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกส่วนงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

img

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2535
เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้ว 31 ปี

บริการของเรา
UPNORTH SAPPAKIT
Polyurethane

Polyurethane PU คือโพลียูรีเทน คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีต ที่ผ่านการเตรียมพื้นผิว และโครงสร้าง…

Puscreed Polyurethane 
(สำหรับห้องเย็น)

Puscreed Polyurethane หรือระบบพื้นโพลียูรีเทรน เหมาะกับงานพื้นที่ใช้งา…

Epoxy Self-Leveling

Epoxy Self-Leveling  เป็นระบบเคลือบพื้นโดยใช้อีพ็อกซี่ชนิดเทปรับระดับ เคลือบพื้นให้แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมากกว่าระบบอีพ็อกซี่กลิ้ง…

Epoxy coating

Epoxy coating เป็นสีทีมาจากโพลิเมอร์ชนิดอีพ็อกซี่ น้ำหนักโมเลกุลสูงกับโพลิเอไมด์ ออกแบบให้มีคุณสมบัติ high build ที่เหมาะสำหรับพื้น…

Epoxy Ureflor

Epoxy Ureflor UC ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนประกอบของโพลียูรีเทนที่ทำปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตใช้สำหรับเคลือบคอนกรีต…

Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส)

Epoxy Primer PT เป็นอีพ็อกซี่แบบ 2 ส่วนผสมระหว่าง Bisphenol-A Epoxy resin (EEW 182-192) and Modified Polyamide…

Waterproof
ระบบกันรั่วซึม ผลิตภัณฑ์ A-Cool เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Eco-friendly ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับ…
Working at height

งานโรยตัวซ่อมผนังอาคาร Spiderman for highlights Building Repair การโรยตัวทำงานบนตึกสูง รวมทั้ง การทำงานบนตึกที่มีความสูงมากๆ…

ISOWALL

ไอโซวอลล์ (Isowall) แผ่นฉนวนกันความร้อน เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ฉนวนมีลักษณะเป็น “โฟม” ปิดทับทั้งสองด้านด้วยแผ่นเหล็ก… 

ขั้นตอน
การขอใบเสนอราคา

เพียงกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน จากนั้นจะมีทีมงานของเราติดต่อกลับทันที

บริการพื้น EPOXY

1.พื้น EPOXY 2.พื้น Epoxy Coating 3.พื้น Epoxy Self-Leveling 4.พื้น Epoxy Ureflor 5.พื้น Epoxy Non-Slip 6.พื้น Epoxy Primer (ระบบเคลือบใส)

บริการพื้น Polyurethane

Polyurethane PU คือโพลียูรีเทน คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีต

พื้น Puscreed Polyurethane (สำหรับห้องเย็น)

UreCrete LF1 MF1 HF1 (matt, FC) คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีตที่ผ่านการเตรียมพื้นผิว

บริการ Working at height

งานโรยตัวซ่อมผนังอาคาร Spiderman for highlights Building Repair การโรยตัวทำงานบนตึกสูง รวมทั้ง การทำงานบนตึกที่มีความสูง

บริการติดตั้งผนัง ISOWALL

ไอโซวอลล์ (Isowall) แผ่นฉนวนกันความร้อน เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ฉนวนมีลักษณะเป็น “โฟม” ปิดทับทั้งสองด้านด้วยแผ่นเหล็ก

บริการWaterproof กันซึม

ระบบกันรั่วซึม ผลิตภัณฑ์ A-Cool เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Eco-friendly ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม

image

รับคำปรึกษาฟรี Free Consultation

    พาร์ทเนอร์ของเรา