bg_image

						

ลูกค้าทำการใช้บริการติดตั้งสินค้าจากช่างผู้ชำนาญการจากทางบริษัท จะมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ในระยะเวลารับประกัน บริษัทให้บริการ ตรวจซ่อมพื้นฟรี
 2. ในระยะเวลารับประกัน ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่าง ต้องรบกวนลูกค้า ถ่ายวีดีโอ และ ถ่ายรูป อาการที่เป็นปัญหา ชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นปัญหา หรือ ความผิดปกติอื่นๆ ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการส่งต่อไปให้ช่างผู้ชำนาญการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปแก้ไข ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและเพื่อความสะดวกของลูกค้าเอง
 3. รับประกัน การบวม หลุด ล่อน ของสารเคลือบ ไม่รวมการรับประกันจาก ของแข็งหล่น กระแทกใส่ การขูดขีดจากการใช้งาน รอยต่อเติมโดยไม่ผ่านทางบริษัท การทรุดตัวจากโครงสร้าง การใช้พื้นผิดประเภทของงาน การใช้เครื่องจักร หรือ มีการวางน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานของงานเคลือบตามคำแนะนำของบริษัท การเสื่อมสภาพจาก อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม และอื่นๆ
 4. การรับประกันไม่คลอบคลุมถึง กลิ่นของสินค้า โดยสินค้าบางประเภทจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวสินค้าเอง ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเรื่องกลิ่นของสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ โดยคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

และยังมีเงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1. การใช้งานสินค้าผิดประเภท
 2. การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ระมัดระวัง
 3. การประกอบและติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือ ผิดจากที่แนะนำ
 4. การไม่บำรุงรักษา หรือ ทำความสะอาดสินค้า ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม
 5. ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี
 6. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ
 7. ความเสื่อมของวัสดุตามการใช้งาน เช่น การยุบตัว ขาด แตก
 8. รอยขีดข่วน รอยขนแมว ชิ้นส่วนขาด ชิ้นส่วนหัก ตามการใช้งานของลูกค้า

หมายเหตุ : ระยะเวลาการประกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนมีการสั่งซื้อ ฯลฯ

ไอโซวอลล์ (Isowall)

ISO WALL

ไอโซวอลล์ (Isowall) แผ่นฉนวนกันความร้อน เป็นแผ่นฉนวนกันความร…

อ่านเพิ่มเติม
Epoxy ureflor

Epoxy Ureflor

Epoxy Ureflor UC ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนประกอบของโพลียูรีเทนที่…

อ่านเพิ่มเติม
Working at height

Working at height

Working at height งานโรยตัวซ่อมผนังอาคาร Spiderman for highl…

อ่านเพิ่มเติม