Polyurethane
โพลียูรีเทน

Polyurethane PU คือโพลียูรีเทน คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีต ที่ผ่านการเตรียมพื้นผิว และโครงสร้างแล้วอย่างดี ใช้ได้ในบริเวณทั้งแบบเปียก แห้ง ร้อน เย็นหรือบริเวณที่มี การปรับอุณหภูมิร้อน เย็น ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากๆ มีคุณสมบัติรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร โฟคลิฟท์ และทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ +120°C และอุณหภูมิเย็นได้ -40°C ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบพื้นชนิดพิเศษ ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเพื่อทำเป็น "พื้นป้องกันแบคทีเรีย" (Anti-bacterial Floor) ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหาร เรียกพื้น Polyurethane ว่า "Food Grade Floor" เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ พื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นห้องเย็น และพื้นในส่วนการจัดเก็บ และแปรรูปอาหาร มีลักษณะ 3 แบบ Polyurethane LF, Polyurethane MF, Polyurethane HF คือ โพลียูรีเทนคอนกรีตชนิดผิวด้าน ความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้น ผิวคอนกรีตที่ผ่านการเตรียมพื้น ผิวและโครงสร้างแล้วอย่างดีเหมาะสมสำหรับใช้ทาพื้น โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องดื่ม เบียร์ โดยเฉพาะ บริเวณที่ต้องใช้งานทั้งแบบเปียก แห้ง ห้องเย็น หรือบริเวณที่มี การปรับ อณุหภูมิร้อน-เย็น ที่มีความแตกต่างของอณุหภูมิมากๆ นอกจากนี้ก็ยังเหมาะที่จะใช้ทาพื้นโรงงานผลิตสารเคมีห้องทดลอง โรงงานกระดาษ และคลังสินค้า

Polyurethane LF MF HF เป็นโพลียูรีเทนคอนกรีตที่มีเนื้อเรซินมากง่ายต่อ การปาด ทนทาน สีสันแบบด้านสวยงาม และให้ความสะอาดตา ทำความสะอาดง่าย ประกอบด้วย 3 ส่วนผสมโดยมีน้ำเป็นตัวช่วยในการกระจายตัว ให้ส่วนผสมทั้งสามเข้ากันเป็นเนื้อเดียว และ Polyurethane LF MF HF ยังถูกออกแบบให้ได้ผิวสัมผัสแบบเรียบเนียน และ แบบความหยาบ สามารถเลือกพื้นผิวการสัมผัสได้  ไม่ลื่นเมื่อใช้งาน หรือเมื่อมีน้ำบนพื้นผิว และยังมีความทนทานต่อ การขัดถู-การกระแทก-ทนต่อสารเคมี และการใช้งานแบบสมบุกสมบัน (resistance to abrasion, impact, chemical attack and other physical aggression)  Polyurethane  เป็นแบบผิวเรียบด้านและผิวแบบหยาบ สามารถติดตั้งให้มีความหนาได้ 2-10 มม.

image
image

คุณประโยชน์

ง่ายและใช้แรงงานคนน้อยในการติดตั้ง

ง่ายและใช้แรงงานคนน้อยในการติดตั้ง ทำให้พื้นผิวแบบไรร้อยต่อ ให้ความรู้สึกสะอาดและอนามัย

LF เป็นแบบเรียบ

LF เป็นแบบเรียบ ใช้งานได้ที่อณุหภูมิช่วงกว้างตั้งแต่ -20°c ถึง 110°c

MF เป็นแบบผสมมีความหยาบเล็กน้อย

MF เป็นแบบผสมมีความหยาบเล็กน้อย ใช้งานได้ที่อณุหภูมิช่วงกว้างตั้งแต่ -20°c ถึง 110°c

HF เป็นแบบหยาบ

HF เป็นแบบหยาบ ใช้งานได้ที่อณุหภูมิช่วงกว้างตั้งแต่ -40°c ถึง 120°c

ทนทาน

ทนทานต่อการขัดถู-การกระแทก-สารเคมีกัดกร่อน-ความชื้น และสภาพอากาศได้ดีมาก

ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย

ผสมสารป้องกัน เชื้อราและแบคทีเรีย

กลิ่นน้อยไม่เป็นพิษ

มีกลิ่นน้อยไม่เป็นพิษ เป็นภัยทั้งต่อ ผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน

FDA regulation

มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (FDA regulation)เกี่ยวกับ ปริมาณของสาร ที่สกัดออกมาได้จากเรซินที่เคลือบผิว (determining amount of extractives from resinous coating) สามารถเข้าใช้งานได้ภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

การติดตั้ง

ในสภาพพื้น ผิว/สิ่งแวดล้อมปกติการรองพื้น ก่อนติดตั้งอาจจะไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้น ผิวคอนกรีต สภาพอากาศ และการเตรียมผิวที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ควรมีการทดลองเพื่อ ที่จะดูว่าพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งนั้น ควรได้รับการรองพื้นก่อน หรือไม่ เพื่อป้องกัน การเกิด blisters, การไม่ยึดเกาะกันระหว่างผิวคอนกรีต (debonding), การเกิด pinholes และสิ่งที่ไม่ปรารถนาอื่นๆ หลังการติดตั้ง

ในการติดตั้ง ให้เทส่วนผสม ที่ผสมเข้ากันอย่างดีแล้ว ลงบนพื้น คอนกรีต จากนั้นทำการปาด ให้ได้ความหนาตามที่ ต้องการโดยใช้เกรียงฟันปลาตามขนาดที่เหมาะสม ปล่อยไว้ 1-2 นาทีเพี่อ ให้มีการปลดปล่อยฟองอากาศ จากนั้นจึงไล่ฟองอากาศและทำให้รอยปาดเรียบขึ้น ด้วย spike roller

Working time เวลาที่ใช้ในการติดตั้งรวมเวลาที่ใช้ลูกกลิ้ง spike ควรอยู่ในเวลาไม่เกิน 10 นาทีที่ 30 °c

เวลาที่ระบุนี้ อาจแตกต่างกัน ไปตามสภาพอากาศและอณุหภูมิในบริเวณที่ทำการติดตั้ง Coverage area อัตราการครอบคลุมพื้นผิวโดยประมาณ 10 – 12 ตารางเมตรที่ความหนา 1 มิลลิเมตร, 5.6-5.8 ตารางเมตรที่ความหนา 2 มิลล์เมตร

ตัวอย่างงาน งานเคลือบผิวด้วย โพลียูเรเทน

คำถามที่พบบ่อย

Polyurethane PU คือ?

คือโพลียูรีเทน คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีตที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวและโครงสร้างแล้วอย่างดี ใช้ได้ในบริเวณทั้งแบบเปียก แห้ง ร้อน เย็นหรือบริเวณที่มีการปรับอุณหภูมิร้อน เย็นที่มีความแตกต่าง ของอุณหภูมิมากๆ มีคุณสมบัติรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร โฟคลิฟท์ และทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ +120°C และอุณหภูมิเย็นได้ -40°C ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบพื้นชนิดพิเศษ ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เพื่อทำเป็น "พื้นป้องกันแบคทีเรีย" (Anti-bacterial Floor) ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหารเรียกพื้น Polyurethane ว่า "Food Grade Floor" เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ พื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นห้องเย็น และพื้นในส่วนการจัดเก็บและแปรรูปอาหาร

Polyurethane PU มีกี่แบบ?

มีลักษณะ 3 แบบ Polyurethane LF Polyurethane MF Polyurethane HF

Polyurethane PU ติดตั้งอย่างไร?

ในสภาพพื้น ผิว/สิ่งแวดล้อมปกติการรองพื้น ก่อนติดตั้งอาจจะไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้น ผิวคอนกรีตสภาพอากาศและการเตรียมผิวที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ควรมีการทดลองเพื่อ ที่จะดูว่าพื้นที่ทีจะทำการติดตั้งนั้น ควรได้รับการรองพื้น ก่อน หรือไม่ เพื่อป้องกัน การเกิด blisters, การไม่ยึดกกันระหว่างผิวคอนกรีต (debonding), การเกิด pinholes และสิ่งที่ไม่ปรารถนาอื่น ๆ หลังการติดตั้งในการติดตั้งให้เทของผสม ที่ผสมเข้ากัน อย่างดีแล้วลงบนพื้น คอนกรีต จากนั้นทำการปาดให้ได้ความหนาตามที่ ต้องการโดยใช้เกรียงฟันปลาตามขนาดที่เหมาะสม ปล่อยไว้ 1-2 นาทีเพี่อ ให้มีการปลดปล่อยฟองอากาศ จากนั้นจึงไล่ฟองอากาศและทำให้รอยปาดเรียบขึ้น ด้วย spike roller Working time เวลาที่ใช้ในการติดตั้งรวมเวลาที่ใช้ ลูกกลิ้ง spike ควรอยู่ในเวลาไม่เกิน 10 นาทีที่ 30 °c เวลาที่ระบุนี้ อาจแตกต่างกัน ไปตามสภาพอากาศและอณุหภูมิในบริเวณที่ทำการติดตั้ง Coverage area อัตราการครอบคลุม พื้น ผิวโดยประมาณ 10 - 12 ตารางเมตรที่ความหนา 1 มิลลิเมตร, 5.6-5.8 ตารางเมตรที่ความหนา 2 มิลล์เมตร