Puscreed Polyurethane
สำหรับห้องเย็น

UreCrete LF1 MF1 HF1 (matt, FC) คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีตที่ผ่านการเตรียมพื้นผิว และโครงสร้างมาแล้วอย่างดี ใช้ได้ในบริเวณทั้งแบบเปียก แห้ง ร้อน-เย็น หรือบริเวณที่มีการปรับอุณหภูมิร้อน เย็น ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากๆ มีเนื้อเรซินมาก ง่ายต่อการปาด ทนทาน และสามารถทำการเคลือบผิวในขณะที่อุณภมิต่ำ -5°c ถึง -20°c แห้งตัวเร็วภายใน 12-24 ชั่วโมง พื้นผิวไม่ลื่น เรียบเนียน ทนต่อการขัดถู การกระแทก ทนต่อสารเคมี และพื้นที่ใช้งานหนัก ติดตั้งให้มีความหนาได้ประมาณ 3-4 มม. เหมาะกับโรงงานแช่แข็ง โรงเบียร์ ห้องที่มีความเย็นติดลบ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องปิดอุณภูมิ ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติงาน และรวดเร็วต่อการใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่สามารถปิดอุณภูมิได้

ระบบพื้น PU SCREED

การติดตั้ง

ในสภาพพื้น ผิว/สิ่งแวดล้อมปกติการรองพื้น ก่อนติดตั้งอาจจะไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้น ผิวคอนกรีต สภาพอากาศ และการเตรียมผิวที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ควรมีการทดลองเพื่อ ที่จะดูว่าพื้นที่ ที่จะทำการติดตั้งนั้นควรได้รับการรองพื้นก่อนหรือไม่ เพื่อป้องกัน การเกิด blisters, การไม่ยึดเกาะกันระหว่างผิวคอนกรีต (debonding), การเกิด pinholes และสิ่งที่ไม่ปรารถนาอื่นๆ หลังการติดตั้ง และในการติดตั้งให้เทส่วนผสม ที่ผสมเข้ากันอย่างดีแล้วลงบนพื้นคอนกรีต จากนั้นทำการปาดให้ได้ความหนา ตามที่ต้องการโดยใช้เกรียงฟันปลา ตามขนาดที่เหมาะสม ปล่อยไว้ 1-2 นาทีเพี่อ ให้มีการปลดปล่อยฟองอากาศ จากนั้นจึงไล่ฟองอากาศและทำให้รอยปาดเรียบขึ้น ด้วย spike roller

Working time  เวลาที่ใช้ในการติดตั้งรวมเวลาที่ใช้ลูกกลิ้ง spike ควรอยู่ในเวลาไม่เกิน 5 นาทีที่ -5 °c  ถึง -20°c เวลาที่ระบุนี้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศและอุณหภูมิในบริเวณที่ทำการติดตั้ง

Coverage area อัตราการครอบคลุมพื้น ผิวโดยประมาณ 2.5 – 2.7 ตารางเมตรที่ความหนา 4 มิลลิเมตร, 3.3-3.6 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร

Hardening time at 30 °c เวลาในการแข็งตัวอยู่ที่ 12 ชั่วโมงสำหรับการเดิน บนพื้นผิวหลังติดตั้ง, 36 ชั่วโมงสำหรับการใช้รถวิ่งโดยไม่มีการบรรทุกหนัก และ7 วันสำหรับการใช้รถวิ่งโดยที่มีการบรรทุกหนัก

นอกจากนี้  UreCrete LF1 MF1 HF1 (matt, FC) ยังถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆได้

เช่นกรด Hydrochloric acid 10% , Sulfuric acid 10% , Citric acid 10% , Acetic acid 10% , Lactic acid 10%

สารตัวทำละลาย เช่น Acetone , Methanol สารเคมีอื่นๆ เช่น Caustic Soda , Detergents , Sugar Syrups , Petrol

ตัวอย่างงาน Puscreed Polyurethane (สำหรับห้องเย็น)

คำถามที่พบบ่อย

Puscreed Polyurethane คือ?

UreCrete LF1 MF1 HF1 (matt, FC) คอนกรีตสีชนิดผิวด้านความแข็งสูง ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวคอนกรีตที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวและโครงสร้างแล้วอย่างดี ใช้ได้ในบริเวณทั้งแบบเปียก แห้ง ร้อนเย็นหรือบริเวณที่มีการปรับอุณหภูมิร้อน เย็นที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมาก ๆ มีเนื้อเรซินมาก ง่ายต่อการปาด ทนทาน และสามารถทำการเคลือบผิวในขณะที่อุณภมิต่ำ -5°c ถึง -20°c แห้งตัวเร็วภายใน 12-24 ชั่วโมง พื้นผิวไม่ลื่นเรียบเนียน ทนต่อการขัดถู การกระแทก ทนต่อสารเคมีและพื้นที่ใช้งานหนัก ติดตั้งให้มีความหนาได้ประมาณ 3-4 มม. เหมาะกับโรงงานแช่แข็ง โรงเบียร์ ห้องที่มีความเย็นติดลบ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องปิดอุณภูมิ ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติ และรวดเร็วต่อการใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่สามารถปิดอุณภูมิได้

Puscreed Polyurethane ติดตั้งอย่างไร?

ในสภาพพื้น ผิว/สิ่งแวดล้อมปกติการรองพื้น ก่อนติดตั้งอาจจะไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้น ผิวคอนกรีตสภาพอากาศและการเตรียมผิวที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ควรมีการทดลองเพื่อ ที่จะดูว่าพื้นที่ ที่จะทำการติดตั้งนั้นควรได้รับการรองพื้นก่อนหรือไม่ เพื่อป้องกัน การเกิด blisters, การไม่ยึดกกันระหว่างผิวคอนกรีต (debonding), การเกิด pinholesและสิ่งที่ไม่ปรารถนาอื่น ๆ หลังการติดตั้ง และในการติดตั้งให้เทของผสม ที่ผสมเข้ากัน อย่างดีแล้วลงบนพื้น คอนกรีต จากนั้นทำการปาดให้ได้ความหนาตามที่ต้องการโดยใช้เกรียงฟันปลา ตามขนาดที่เหมาะสม ปล่อยไว้ 1-2 นาทีเพี่อ ให้มีการปลดปล่อยฟองอากาศ จากนั้นจึงไล่ฟองอากาศ และทำให้รอยปาดเรียบขึ้น ด้วย spike roller Working time เวลาที่ใช้ในการติดตั้งรวมเวลาที่ใช้ลูกกลิ้ง spike ควรอยู่ในเวลาไม่เกิน 5 นาทีที่ -5 °c ถึง -20°c เวลาที่ระบุนี้อาจแตกต่างกัน ไปตามสภาพอากาศและอุณหภูมิในบริเวณที่ทำการติดตั้ง Coverage area อัตราการครอบคลุมพื้น ผิวโดยประมาณ 2.5 - 2.7 ตารางเมตรที่ความหนา 4 มิลลิเมตร, 3.3-3.6 ตารางเมตรที่ความหนา 3 มิลลิเมตร Hardening time at 30 °c เวลาในการแข็งตัวอยู่ที่ 12 ชั่วโมงสำหรับการเดิน บนพื้น ผิวหลังติดตั้ง, 36 ชั่วโมงสำหรับการใช้รถวิ่งโดยไม่มีการบรรทุกหนัก และ7 วันสำหรับการใช้รถวิ่งโดยที่มีการบรรทุกหนัก